Wyklejamy wymarzony domKa?dy z nas lubi mie? porz?dek w swoim mieszkaniu – zarówno na co dzie?, jak i wtedy, kiedy odwiedzaj? nas go?cie naklejki ?cienne salamandra. Nie u?atwiaj? nam tego, niestety, rzeczy codziennego u?ytku, takie jak okulary, pilot od telewizora, ksi??ki, gazety, które nigdy nie maj? swojego w?asnego miejsca i wprowadzaj? do mieszkania lekki chaos. Szafy, komody, rega?y to oczywi?cie idealne miejsca na przechowywanie tego rodzaju przedmiotów, ale zwykle bardzo niepraktyczne. Nie zawsze wszystko si? w nich zmie?ci, a poza tym lubimy mie? te rzeczy zawsze „pod r?k?”. Z pomoc? przychodz? jednak sofy marki Gala Collezione, stanowi?ce alternatyw? dla komód, szaf i stolików, wyposa?one w ró?nego rodzaju pojemniki i schowki, pomagaj?ce utrzyma? porz?dek w pokoju.

Oto krótki poradnik dotycz?cy kilku funkcjonalnych rozwi?za? polecanych przez Gala Collezione, stworzonych z my?l? o nawet najbardziej wymagaj?cych Klientach.
Rozk?adane sofy i naro?niki firmy Gala Collezione, zapewniaj?ce mo?liwo?? okazjonalnego przenocowania w salonie go?ci, wyposa?one s? w du?e skrzynki, które raz na zawsze pomog? upora? Ci si? z problemem pod tytu?em „gdzie mog? przechowa? po?ciel przeznaczon? dla go?ci, kiedy jest ona nieu?ywana?” Mebel z pojemnikiem na po?ciel gwarantuje, ?e okazjonalnie u?ywane poduszki, ko?dry czy koce b?d? mia?y swoje sta?e miejsce, do którego b?dziesz mie? zawsze swobodny dost?p. Zyskasz przestrze? w szafie czy garderobie, przeznaczaj?c j? na rzeczy osobiste. Dodatkowym atutem pojemników na po?ciel w nowoczesnych meblach tapicerowanych jest ?atwo?? ich u?ytkowania. Otwieraj? si? one w bardzo prosty sposób – wystarczy unie?? siedzisko do góry. Oczywi?cie w takich pojemnikach mo?esz trzyma? równie? inne rzeczy, które nie s? tak cz?sto przez Ciebie u?ywane. W tym przypadku dajemy Ci pe?n? dowolno??