Wiedziec to jest najwaznejsze


Opowiem Ci dzisiaj moj? w?asn? histori?. Histori? gówniarza, który wzi?? kredyt i http://www.superurlop.co.pl/ my?la?, ?e on sam b?dzie si? sp?aca?. Pieni?dze rozesz?y si? w mgnieniu oka, a na karku zosta? kredyt i miesi?czne zobowi?zanie.

W wieku 19 lat za?o?y?em wraz z moj? kobiet? firm? – sklep internetowy i tym o to sposobem zacz??o si? moje doros?e ?ycie. Pojawi?y si? dochody i banki wydzwania?y jeden za drugim w celu namówienia mnie na ?wietn? okazj?. Nikt w szkole mnie na to nie przygotowa?. Nie powiedzieli mi, ?e takie decyzje s? na d?ugie lata i ?e nale?y tego unika? jak ognia. A konsekwencje takich czynów mog? wp?yn?? na reszt? mojej egzystencji.

Czu?em si? taki wa?ny. Taki doros?y. Pomy?la?em, ?e to tylko 400 z? miesi?cznie, a 13 000 z? to gotówka która na pewno mi si? przyda. Rozesz?a si? szybciej ni? my?la?em. Trzeba by?o wymieni? laptopa, pojecha? na wakacje, naprawi? samochód. Przez pierwszych par? miesi?cy czu?em si? szcz??liwy, ale jak sko?czy?y si? pieni?dze to zacz??em odczuwa? ci??ar kredytu. Miesi?c w miesi?c nie zale?nie od tego czy je mia?em czy ich nie mia?em. Zacz??o mnie to stresowa? i nie mog?em spa? po nocach. Wiedzia?em, ?e nie mog? si? podda? i uciec od odpowiedzialno?ci. Musia?em stawi? temu czo?a.