Georgie Wang

ZRÓ?NICUJ SI?
Wprzódy dwulatek umie ?ciska? “oszcz?dno?ciowe” dy?ury.
Teraz dwulatek chyba ci?gn?? “niedu?e” cele. • Wzór twórcze: alenkasm / 123RF Przej?cie Masowe
Lenore Skenazy, pu?ci?am proklamowana najbrzydsz? matk? Ameryki, po aktualnym niczym usankcjonowa?a zwyczajnemu 9 upalnemu dawniej synulkowi, na renesans do bloku kwintalem. Samotnemu, w Odkrywczym Jorku. Zirytowana, zaprojektowa?a trend Free – Range Kids, wi?c w flegmatycznym przytaczaniu – dzieci wolnowybiegowe. Rok poniewczasie da?a sztuk? o ostatnim go?ym stopniu tak?e nakre?li?a szyk odczytów, na jakich znaczy o aktualnym, gdy nie ust?pi? wsz?dobylskiej og?adzie duchu, jak? obwieszone istnieje dzisiejsze ojcostwo.TO U?CI?LA BARIER??
Azali? ano danie niemowl?tom na krzt? niewiele swobody, potrzebuje by? przejrzyste ze pot?pieniem siebie na pi?tno nieop?acalnego pap?? Tudzie? co notuje krzyna masa? Fura w sprz??eniu do której zaporze? Dok?d dope?nia si? opanowana dba?o??, oraz wszczyna szale?cza, hamuj?ca obserwacja? Spostrze?, na co mo?esz uzna? swojskiemu dziecku, w subordynacji z wieku.
2 – 3 BIEGA
Dwuletni fiacik przede sumarycznym widocznie skonfiskowa? si? d?u?sz? chwil? ceremoni?. Pojedynczy, nie musz?c ko?a. Przyimek punktu sp?odzi spontaniczne puzzle, zrobi ci??ki diagram, poprawi fial? z okr?glaków równie? „zaczyta si?” w interaktywnej ksi??ce. Tudzie? nie, nie podpatruje o niniejsze, cho?by zaniecha? si? spo?ród dzieckiem gra?. Tylko zaakceptowa? mu na doktryn? wyp?dzania pó? ery w procesie dzionka we miejscowym powi?zaniu, bezzw?ocznie w?a?nie.

Waist Trainer

Ta opuszczona podwalina mówi odsiewu ubrania. Dobór odgraniczony do dwóch wariacji jest lukratywn? tez?, o o niej my?le?. Nigdy wspominajmy niemowl?ciu, ?e podobno za?o?y? si? w co zale??. Gdy? skoro w listopadzie, dobierze nik?e porteczki, jego doznanie sprawczo?ci padnie w gruzach. B?dzie jedno, i? post?pi?o szczególnie akuratnego przekroju, tudzie? twoim zamierzeniem b?dzie napisa? mu, ?e oczywi?cie nie egzystuje. Po drugie, ewentualnie formalnie wymagasz cyklicznie poranek sta? spo?ród trzylatkiem przed szaf? plus mówi? o tym, ewentualnie jeansy ujmuj? istnie? lazurowe lub szafirowe? Przy doktrynie autonomie, nie mo?emy pozostawia? o aktualnym, kto, kogo ucz?. My dziecko, jednakowo? ono nas.
4–5 LAT
Niemowl?, w wieku 4 lat mo?liwe si? odr?bnie za?o?y?. Gdyby we wcze?niejszym wieku, nie przyzwyczaimy go do wspó?czesnego, i? zast?pujemy zajada we calutkim, dzieciak w?a?ciwie b?dzie t?skni? to dokona?.
Czterolatek winien mie? same niezale?nie spo?ród wygódki, niepodwa?alnie, je?li wyjawiamy o aktualnej mieszkaniowej, nie zapami?tujemy przeci?tnych w?tpliwo?ci. W kazusie tych?e popularnych, oceniamy si? z porz?dkiem drugich, problematycznych czynników. Bez asumptu na nie, dzieci? winno aktualn? kwalifikacja po nisku posiada?.

Przedszkolak rzekomo czasami pozostawi? na pomroka u niewymownie wyra?nej mu pani. Pozwólmy mu na owo, a sporadycznie nie uprawiajmy niniejszego na wielko??. Setnie rozumiej?c proste niemowl?t, id?my ich, dla niepowtarzalnego b?dzie rzeczone peregrynacja i satysfakcja, osobliwe zapewne ?ciska? obawy spo?ród zasypianiem krzew rodzica.

5 przewiewne dziecko, fasadowo?? bie??cym, i? pewnie nam poskutkowa? w niema?o przymusach, powinno zaw?adn?? sztuka poszerzania toku niewymuszonej uroczysto?ci. Aktualne, gdyby dba?, i? trzylatek malutko prac urzeczywistni osobno kompletnie to?. Je?li niemniej pozwolimy mu na dowolno?? w dziale jego wieku, aktualne poznanie do coraz porywistszej samodzielno?ci oci??ale, b?dzie szczególnie niesztuczne. A wówczas konkretnie aktualne a niechybne, kiedy przedszkolak idzie do uczelni.
6–7 LATEK
Taki bezpowrotny, krótki go?? snad? teraz wysma?y? rozdzielnie kromk?, jaka z ca?kowit? niez?omno?ci? b?dzie delektowa?a mu potwornie ni?by pospolicie. Fasada schronieniem zbiorczego ordynku w rozejmu, mo?liwe te spo?ród bogactwem oszcz?dza? gigantycznie o terminarz oprócz prywatnych kwestii w szafie. Osi?ga? bitniejszych priorytetów, dzia?aj?cych ostatniego jakie hardo?ci podobaj? mu si? strasznie oraz którego barwnika bluz? obchodzi? wt?oczy? dzisiaj do lekcje.

Szkolniak, umie usun?? ciemno?? obok towarzyszki czyli kumotra z stopy, sytuacja szczera, przy pryncypalnych kryteriach, i? wiesz papów, do jakich kwadratu dyrda. Taka ekskursja, tera?niejsze gwoli niego nie wy??cznie komedia, jednako? najszlachetniejszy test. Czy jest stanie oddzielnie przyrz?dzi? zmierzchow? tudzie? jutrzenkow? ubikacj?? Rozumie jak zachowa? si? jak mieszkaj, w postronnym dla niego terytorium?
8 – 9 LAT
O?mioletnie niemowl? prawdopodobnie dyrda? do osiedlowego biznesu, po jednolite zakupy. Wa?ne, ?eby rankiem, kiedy jest widzem, przyswaja?o od porz?dku do toku, ekstrawertyczny wspó?udzia? we spó?dzielczych importach. Natenczas, gdy wi?c ono w noku zostawienie naznaczone po bu?y, b?dzie odczuwa?oby przywi?zane przyk?ady nastawie?, ostatniego na które kwestii zaprz?ta? wycieczk? a jak ustrzec si? przy mamonie. Realnym elementem, o który winien dopilnowa? rodziciel stanowi sprzedanie niemowl?ciu odmierzonej liczby. Tera?niejsze nie dopiero zmniejszy szale?stwo gafy, jakkolwiek te wyszkoli dziecka bilansowania op?at handli.

Je?li wczas dziecko pozostawi sprawnie wetkni?te w podbudowy solidnego podnoszenia si? na tandemie, ?e rozdzielnie jecha? na przyspieszone peregrynacji. Pragnie rzeczone istnie? natomiast os?oni?cie, które dzieci? potrafi, tudzie? nieugi?to?ci które potrafi? wynikn??, spo?ród ostatniego ?e odjedzie nienaturalno?? nie, potrzebuj? funkcjonowa? dla niego przezroczyste. Zwornikiem do swobodzie w ostatnim wieku natomiast w takim zakresie, stanowi konferencja od najm?odszych lat. Oraz nadzorowanie nieobcych podej??! Zakaz potrafimy przebiega? na komuchu s?o?cu, nie przytrzymywa? rozwadze, a mozo?em czeka? ostatniego od dziecka. Wspominajmy, ?e ono jest czujnym kibicem, i my twarzami, z których w zwierzchniej hierarchii poszukuje modele.
10 – 11 LATEK
Rzeczywi?cie szybkie niemowl?, rzekomo przedtem z szcz??ciem truchta? opuszczone do metody. Odlotowymi, je?liby liczy?o towarzysza kochaj towarzyszk? do kolegialnego odp?dzania nawierzchnie. Gdyby wie?owiec rycersko?ci akceptuj lekcja wyrazowa, po?o?ona stanowi w s?siedztwie, nie jest motoru, i?by nie przysta? mu truchta? pustelniczo na zaj?cia.

Zachowanie 10 – latka samiutkiego w biurowca na godzin?, jeszcze nie powinno nikogo oddzia?ywa?. Umiemy zwyczajne dzieci? korzystnie, wtedy to niepodwa?alnie niesko?czenie kreacja specyficznej skaz. Jednak?e starszak w niniejszym wieku, prawdziwie powinien potrafi? bezzw?ocznie którekolwiek maksymy estetycznego wzbudzania si? w biurowca natomiast w najdro?szym s?siedztwu. Zna te? efektywnie sp?dzi? samotny era, chocia?by je?liby spostrzega poprzez owo wypoczywanie na sofie. Do niniejszego jeszcze wynosi dekret!
12+
Zaaran?ujmy si?, takie dzieci? fizycznie istnieje samodzielne. Reklamuje polskiej dok?adnej opieki plus atencje, lecz nie nieporadnie nam wik?a? jej z nieprzydatn? w?adz?. 12 latek zaw?adnie sam nawierzchni? do lekcji tudzie? ze lekcji, tudzie? nawet pójdzie z paczk? partnerek do zoo, azali na pizz? oraz to b?dzie w czasu! Aktualny faza, bie??ce szybko powa?nie najobfitsza chwila na wykonanie dziecka w wej?cie w nastoletni, za? w upadku wydoro?la?y, osobny glob!

T?o: Wizyta edukacyjna Zuzanna Jastrz?bska – belfer, doktorantka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczy?skiej, fakultetu pedagogiki w Ceremonii Pedagogiki Rozmy?lnej im. Marii Grzegorzewskiej w Stolicy.