Agenda atual - Acções de protesto

Divulgar um novo evento.

Kamery AHD kuliste

Systemów zabezpiecze? jest w dwudziestym pierwszym wieku do?? du?o. Dotyczy to sk?din?d nie tylko mieszka? prywatnych, ale i a by? mo?e nawet nade wszystko przedsi?biorstw. Jak?? z mo?liwo?ci jest rzecz jasna monitoring, po jaki przedsi?biorcy si?gaj? w dzisiejszych czasach bardzo cz?sto i w zasadzie nie ?atwo jest wyszuka? firm?, która nie zdecydowa?a si? do tej pory na monta? kamer. Co zatem przemawia w?a?nie za monitoringiem?

Manifestação 'Geração à rasca'

Data do evento: 
Sáb, 12/03/2011 - 15:00
Local (texto): 
Porto: Praça da Batalha; Lisboa: Av. Liberdade

O tão conhecido manifesto «Geração à rasca», passado no dia 12 de Março, veio protestar por soluções para um futuro incerto, para resoluções para os problemas desta geração.

Conteúdo sindicado