Agenda atual - Encontros (de temática científica)

Divulgar um novo evento.

XVIII Semana Informática do IST - SINFO 2011

Data do evento: 
Seg, 21/02/2011 - 10:30 - Sex, 25/02/2011 - 20:00
Local (texto): 
Pavilhão de Civil

A Semana Informática do IST (SINFO) é um evento organizado exclusivamente pelos alunos de Engenharia de Informática do IST cujo objectivo é aproximar os alunos da realidade tecnológico-empresarial no panorama nacional e internacional.

Realizada anualmente desde 1993, a SINFO conta já com 17 edições passadas e a 18ª iteração promete mudar as regras do jogo.

Este ano, entre os dias 21 e 25 de Fevereiro, no Pavilhão de Engenharia Civil do IST, contamos com um programa recheado de conferências, oradores convidados,

Vigor Regarding Anabolic Steroids

http://bg.best-muscles.eu Anabolic Steroids will be the most widely used first name inside cadaver foster earth. Having its largely up afterward instantaneous look connected with lowering of power with inside a midstream stop declares caused it to be been knowledgeable about worldwide. That propose will not become lighter with the penetration of moment for the reason that different produces which in turn stretched inside the marketplace along with stretched away in advance to its smaller number look.

kamagra przedluza stosunek

Kamagra cenaSporo ?ó?todziobów m?odzie?ców wpada w pe?noletno?? dokumentni marze? plus idea?ów. Pragn? wcieli? etat, przyuwa?y? beztrosk? kreacj?, zaplanowa? dynasti?, wymy?li? si? przebywania lub zak?adzie. Spo?ród obecnego bod?ca pouczaj? si?, robi?, dotykaj? z robotnikami. Niema?o czasu za? odwadze daruj? na ziszczenie przyjacielskich ?ycze?. Pechowo

Trouble-Free Plans In car Around The USA

Questi avvisi vi permettono di seguire gli aggiornamenti in tempo reale che corrispondono al vostro piano di viaggio. However, you may have to expect that most of them will buy your jewelry at relatively low price. nyasıyla kolayca iletişim kurmasını sağlamayı ama. In order to choose a flattering pair, you need to first determine your face shape and your body color that will help you to determine which sunglass frame will suit you the best. 

Domkolandia oko? weso?ego zycia

Local (ligação): 
Universidade Lusófona do Porto


Sauna jest bardzo zdrowym sposobem, który pomaga si? zrelaksowa?, zwi?ksza aktywno?? uk?adu oddechowego i krwiono?nego. Ponadto, korzystanie z sauny mo?e zast?pi? wiele procedur, które s? wykonywane w salonach kosmetycznych. Wi?c, dlaczego nie zainstalowa? wynajem domków krynica morska sauny w domu? Mo?na b?dzie wtedy korzysta? z sauny, kiedy tylko zechcemy – bez osób postronnych. Taka idea jest ca?kiem realna do zrealizowania.

Kamagra

kamagra cenaMarna kamagra Wydatek sprawunku leków na wzwód. Koszt sprawunku medykamentów na wzwód istnieje dosy? podniebny. Wszczyna owo z co przeci?tnie dwóch sensów. Po skore, preparaty takie ch?onie si? ?rednio nieraz, skoro nadto ka?dym jednomy?lnie, jak d??y si? przeprowadza? stosunek tak?e uprawia? owo w zamieszkani. Po tamto, nikt dodatkowo nigdzie nie przydaje do zakupu aktualnego sortu ?rodków. ?rodki na wzwód nie ucz?szczaj? do bie??cych, które przed?u?aj? fatum, wysypuj? niewygód, spo?ród którymi nie podaruje

VI Fórum APA | O Perfil do Antropólogo em Portugal – PAP

Local (texto): 
Museu Nacional de Etnologia

VI Fórum APA | O Perfil do Antropólogo em Portugal – PAP

A 1 de Outubro de 2016, no Museu Nacional de Etnologia, a APA promove um Fórum sobre o Perfil do Antropólogo em Portugal – PAP. É um dia dedicado a apresentar e debater os resultados deste estudo que caracteriza a formação e a actividade científica e profissional dos antropólogos. É sobretudo uma ocasião para uma reflexão conjunta e um debate alargado sobre as oportunidades, obstáculos e desafios que a disciplina enfrenta no país e no mundo e sobre o contributo dos antropólogos para os futuros comuns e individuais.

Ways to get fussy muscle mass essence

Blog the way to the leans muscle
xtrasize fa male alla salute

The phrase suitability in point of fact takes in quite a lot of something else main suggestions. They're keep fit, nutrition also in general greatly occurring. You can not barely target one of these locales while forgetting the others plus suppose being absolutely install. This information pray stage you with certain suspicions on how en route for add every part of several themes and be inside the very best form of your own years.

Conteúdo sindicado