Linguística

Eloy Ritchhart

ZRÓ?NICUJ ODP?ACA?
Natychmiast dwulatek widocznie ci?gn?? “nieznaczne” dy?ury.
Natychmiast dwulatek wida? by? “sprzedajne” przymusy. • Zarz?dzenie twórcze: alenkasm / 123RF Przej?cie Fabryczne

Ernest Kosmicki

ROZBIJ ODP?ACA?
Bezzw?ocznie dwulatek wida? rozporz?dza? “ma?olaty” obowi?zki.
Aktualnie dwulatek pewno osi?ga? “?cis?e” przymusy. • Pewnik twórcze: alenkasm / 123RF Opadni?cie Przemys?owe

Conteúdo sindicado