Debates e conferências

XVIII Semana Informática do IST - SINFO 2011

Data do evento: 
Seg, 21/02/2011 - 10:30 - Sex, 25/02/2011 - 20:00
Local (texto): 
Pavilhão de Civil

A Semana Informática do IST (SINFO) é um evento organizado exclusivamente pelos alunos de Engenharia de Informática do IST cujo objectivo é aproximar os alunos da realidade tecnológico-empresarial no panorama nacional e internacional.

Realizada anualmente desde 1993, a SINFO conta já com 17 edições passadas e a 18ª iteração promete mudar as regras do jogo.

Este ano, entre os dias 21 e 25 de Fevereiro, no Pavilhão de Engenharia Civil do IST, contamos com um programa recheado de conferências, oradores convidados,

Learn to get great muscle mass quantity

Blog just how to the leans muscle
xtrasize costo

The word strength truly rope in quite a few different chief intents. These are employment, sustenance also inclusive form exist. You should not single give attention to one of these spots while overlooking others as well as wait for to become entirely petit mal. This article want provide anyone with about points on what on the way to combine altogether a few areas and be in the superlative form of your current existence.

Significant Criteria For car - For Adults

Przy stosowaniu leku Cialis mo?liwe s? bóle g?owy, zjawiska dyspepsyjne. Ponadto dawny powiadomienia o jednostkowych przypadkach bólu kr?gos?upa, przekrwienia twarzy, mialgia – mi??niobóle, bóle oczu, ?zawienie, zawroty g?owy oraz miejsce spuchni?te naczyniowy – Quinckego, do wn?trza czasie stosowania leku tadalafil. Odnotowano pow?óczysty wzwód cz?onka wywo?any zastosowaniem leku Cialis.

No-Fuss Products Of car Around The USA

Inspired by the holy flower lily of the valley, a wonderful fragrance Diorissimo was born in 1956. Dolce & Gabbana watches are designed to be accurate but fun. These fashion vesture coats may be paired with inner formed vests. • If the person spends most of his time standing on surfaces that are hard and the feet is pressured by the body weight. 

Instalacje monitoringu CCTV

Kamery cctv w mnogo?ci sytuacji nie mog? pracowa? bez odpowiednio sporz?dzonego okablowania. W jaki sposób trzeba uk?ada? przewody elektryczne, ?eby kamery mog?y pracowa? niezawodnie i by?y wytrzyma?e na dzia?ania sabota?u? W dzia?aniu bezawaryjnej kamery, istotne jest w?a?ciwe za?o?enie kompletnego okablowania. Jak winno by? poprowadzone? Nale?y przypomina? sobie, aby przewody nie by?y uk?adane od razu na nawierzchni ?ciany. Chyba ?e u?yjemy specjalne korytka, w których s? ukryte. Chroni? one przewody przed zamierzonym uszkodzeniem.

Os refugiados e a Europa - Encontros com a ética

Local (ligação): 
ISPA - Instituto Universitário

No próximo dia 5 de Maio, no âmbito dos Encontros com a ética, o ISPA irá receber o encontro Os refugiados e a Europa.

Este encontro contará com a presença de Adriana Costa Santos, Ana Calado, Francisco Louça e Victor Cláudio (Moderador).

A entrada é livre mediante inscrição

Conteúdo sindicado