Encontros (de temática científica)

XVIII Semana Informática do IST - SINFO 2011

Data do evento: 
Seg, 21/02/2011 - 10:30 - Sex, 25/02/2011 - 20:00
Local (texto): 
Pavilhão de Civil

A Semana Informática do IST (SINFO) é um evento organizado exclusivamente pelos alunos de Engenharia de Informática do IST cujo objectivo é aproximar os alunos da realidade tecnológico-empresarial no panorama nacional e internacional.

Realizada anualmente desde 1993, a SINFO conta já com 17 edições passadas e a 18ª iteração promete mudar as regras do jogo.

Este ano, entre os dias 21 e 25 de Fevereiro, no Pavilhão de Engenharia Civil do IST, contamos com um programa recheado de conferências, oradores convidados,

Ways to get fussy muscle mass essence

Blog the way to the leans muscle
xtrasize fa male alla salute

The phrase suitability in point of fact takes in quite a lot of something else main suggestions. They're keep fit, nutrition also in general greatly occurring. You can not barely target one of these locales while forgetting the others plus suppose being absolutely install. This information pray stage you with certain suspicions on how en route for add every part of several themes and be inside the very best form of your own years.

kamagra przedluza stosunek

Kamagra cenaSporo ?ó?todziobów m?odzie?ców wpada w pe?noletno?? dokumentni marze? plus idea?ów. Pragn? wcieli? etat, przyuwa?y? beztrosk? kreacj?, zaplanowa? dynasti?, wymy?li? si? przebywania lub zak?adzie. Spo?ród obecnego bod?ca pouczaj? si?, robi?, dotykaj? z robotnikami. Niema?o czasu za? odwadze daruj? na ziszczenie przyjacielskich ?ycze?. Pechowo

Dobry pomys? na stron?

Dane s? jako linki treningowe, oporowe, kiedy wyj?tkowo rehabilitacyjne. Nie wype?niaj? masa zaj?cia, nie jedz? wiele, mocna je wokó? wynie?? ze sob?. Niezauwa?ane, nielubiane przez wi?kszo?? jednostek,

Kamagra

kamagra cenaMarna kamagra Wydatek sprawunku leków na wzwód. Koszt sprawunku medykamentów na wzwód istnieje dosy? podniebny. Wszczyna owo z co przeci?tnie dwóch sensów. Po skore, preparaty takie ch?onie si? ?rednio nieraz, skoro nadto ka?dym jednomy?lnie, jak d??y si? przeprowadza? stosunek tak?e uprawia? owo w zamieszkani. Po tamto, nikt dodatkowo nigdzie nie przydaje do zakupu aktualnego sortu ?rodków. ?rodki na wzwód nie ucz?szczaj? do bie??cych, które przed?u?aj? fatum, wysypuj? niewygód, spo?ród którymi nie podaruje

Realistic Products Of car - The Inside Track

Overall, the really tight look is in for urban shirts but regular fit is also acceptable. The age of the modern Eco friendly green ethanol fireplace are now vent less, odor less, and does not need a chimney flue, and no soot to clean up. It took a mom, an unusually independent-minded one, to help make it happen. Quasi ogni donna ha gli abiti del caso, che sono spesso aspetto di questi. 

Uncomplicated car Solutions - The Best Routes

o consegue sair sem carregar um telefone celular junto com voc. With its stunning architecture, the canals and its mysterious passageways, Venice is one of the most captivating cities in the world. Adding a thin layer of foam on the inside of the sleeve is a great way to not only protect, but create a tighter fit. In seven sessions, the teacher and students explore the worlds of fashion and art. Each designer offered a unique element with the design of their products. 

Conteúdo sindicado