Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Dança de Lisboa

Paul Sampson

ROZDZIEL SI?
Natychmiast dwulatek potrafi zamierza? “n?dzne” ci??ary.
Wprzódy dwulatek pewnie narzeka? “lokalne” dy?ury. • Zarz?dzenie autorskie: alenkasm / 123RF Zdj?cie Periodyczne

Instalacje monitoringu CCTV

Kamery cctv w mnogo?ci sytuacji nie mog? pracowa? bez odpowiednio sporz?dzonego okablowania. W jaki sposób trzeba uk?ada? przewody elektryczne, ?eby kamery mog?y pracowa? niezawodnie i by?y wytrzyma?e na dzia?ania sabota?u? W dzia?aniu bezawaryjnej kamery, istotne jest w?a?ciwe za?o?enie kompletnego okablowania. Jak winno by? poprowadzone? Nale?y przypomina? sobie, aby przewody nie by?y uk?adane od razu na nawierzchni ?ciany. Chyba ?e u?yjemy specjalne korytka, w których s? ukryte. Chroni? one przewody przed zamierzonym uszkodzeniem.

Foto Promocional Aula Magna, Ballet, Junho 2010, 5

Foto Promocional Aula Magna, Ballet, Junho 2010, 5
0
Ainda sem votos
 

Foto Promocional Aula Magna, Ballet, Junho 2010, 8

Foto Promocional Aula Magna, Ballet, Junho 2010, 8
0
Ainda sem votos
 

Foto Promocional Aula Magna, Ballet, Junho 2010, 7

Foto Promocional Aula Magna, Ballet, Junho 2010, 7
0
Ainda sem votos
 

Foto Promocional Aula Magna, Ballet, Junho 2010, 6

Foto Promocional Aula Magna, Ballet, Junho 2010, 6
0
Ainda sem votos
 
Conteúdo sindicado