Universidade dos Açores - Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada

?????? ???.

???????? ??? «???????????» ???????????? ????? ???????????? ???????????, ??????? ???????????? ???????????? ?????????? ??? ?? ????????????????? ?????????? ???????. ?????? ?????? ????????? ?????? ????? ????????? ??? ????????? ? ???????????? ????? ?????? ??? ?????????? ?????????, ??????????? ?????? ?????????? ??????? ?? ?????????? ??????? ??????????? ???????? ???????. ???????????? ???????? ??? «???????????» ?????????? ????? ?????? ? ?????????????? ?? ????????? ????????.

?????? ???????????.

Romelia Northam

ROZ?Ó? SI?
Zaraz dwulatek pono? ci?gn?? “pomniejsze” przymusy.
Nu?e dwulatek mo?liwe sprawowa? “n?dzne” obowi?zki. • Aksjomat oryginalne: alenkasm / 123RF Opadni?cie Fabryczne

Conteúdo sindicado