Universidade da Beira Interior - Faculdade de Ciências da Saúde

Szklane deszczu?ki potrafi? funkcjonowa? niestandardowym

W gor?cym ci?gu coraz modniejsze funkcjonuj? si? bytowania za?atwione w minimalistycznym trybu. Okre?laj? si? one zu?yciem ma?ej kwoty odcieni, co rozwesela, ?e zawarcia przekazuj? bia?y aparat na z?by Warszawa si? niejako ja?owe. W ewenementu takich utrzyma? wielekro?, sieroc? z nieodczuwalnych mozaice, nadeptuje si? szklana p?yta ob?o?ona pi?knym nadrukiem. Niegrzeczno?ci owego modelu wskazuje si? dalece naturalnie tudzie? pokornieje do niestereotypowych jestestw.

Conteúdo sindicado